16.05.2019 - Anadolu Ajansı - "Sizlerden isteğimiz İslamofobinin karşısında durmanız"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Sizlerden isteğimiz, en az bizler kadar İslamofobinin karşısında durmanız, İslamofobiye karşı mücadelede kararlı adımlar atmanızdır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani, Keldani, Bulgar, Karaim ve Gürcü cemaatleri, CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlediği iftara katıldı. 

İnsanlık medeniyetinin filizlendiği ve görkemli bir tarihe dönüştüğü Anadolu'nun bir arada yaşama kültürünün de vatanı olduğunu aktaran Ersoy, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ile bunun adeta haykırıldığını söyledi.

Ersoy, tarihi değiştiren bu arkeolojik yapının, farklı kültürlerin, üstelik din gibi son derece hassas bir değer için birlikte çalıştığını gösterdiğini dile getirerek, "Bu birliktelik, tarihin akışını tamamen değiştirmiştir. Mesaj çok açıktır. Farklılıklarımız birlikte yaşamanızın önünde bir engel değildir. Birlik olduğumuz zaman ise hiçbir şey imkansız değildir. Anadolu diyor ki bundan 12 bin yıl önce yaşayan insanlar, birlik olduğu için bugün çok övündüğünüz o medeniyetiniz var. Ama o medeniyeti var eden anlayışı unutursanız ne kadar kırılgan bir zeminde olduğunuzu anlamanız uzun sürmeyecektir." diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimizin yol gösterici olmasını diliyorum"

Son 17 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu toprakların anlattığı gerçekleri, ecdadın mirası ve inancın gereği olan hoşgörüyle başlarının üstünde tuttuklarını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk-İslam medeniyetinin tarih boyunca koruduğu, Yunus'un dilinde ses bulan 'Yaradılanı severim Yaradan' dan ötürü' düşüncesinin, ayrımcılığın, ırkçılığın özellikle yayılmaya çalışıldığı günümüzde ne denli kıymetli bir emanet olduğunu daha iyi anlıyoruz. İşte burada sizlerle, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu, insanlık paydasında aynı sofrada oturup, nimeti paylaşmanın güzelliğini birlikte idrak ediyoruz. Hz. Muhammed'in 'Veren el alan elden hayırlıdır' hadisi ile Hz. İsa'ın 'Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur' öğüdünün işaret ettiği aynı ulvi değerleri görmezden gelecek kadar körelmiş kalplere, Türkiye'deki birliğimiz ve beraberliğimizin yol gösterici olmasını diliyorum.

Tarihe baktığımızda açık ve net gördüğümüz bir gerçek vardır. Kim, nerede ve ne zaman olursa olsun inancından dolayı bir zulme, bir haksızlığa uğramışsa sığındığı kapı, yönünü çevirdiği coğrafya Türkler ve Anadolu olmuştur. Türk-İslam medeniyetinin asırlardır dünyaya öğrettiği bu merhamet ve anlayış kültürü, bizlerin en değerli miraslarından biridir. Geçmişi ihya etmenin, inançlara saygı duymanın milli bir kimlik olarak asırlardır yaşatıldığı bu ülkede Musevilik ve Hristiyanlık inançlarına ve onlara ait kültür varlıklarına ev sahipliği yapmayı, toplumsal ve kültürel zenginliğimizin bir nişanı olarak kabul ettik."

Bakan Ersoy, ülkedeki hoşgörü ikliminin ve birlikte yaşama kültürünün sadece sözde kalmadığını eylemler ve hizmetlerle de gösterildiğini belirterek, "İmkanlar dahilinde mümkün olan çalışmaları gerçekleştirmekten asla imtina etmedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hususta gösterdiği derin hassasiyet hepimizin malumudur. Gerek başbakanlığı gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde kendilerinin ortaya koyduğu irade neticesinde çözümler üretilmiş, çok değerli adımlar atılmıştır. 2003-2014 yılları arasında toplam 1029 taşınmaz malın cemaat vakıfları adına tesciline, 21 taşınmaz malında cemaat vakıflarına bedelinin ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa 27 Mart 2018 tarihinde eklenen geçici 13. madde kapsamında kalan mezarlık ve ibadethane vasıflı 55 taşınmazın mülkiyeti 4 Süryani vakfına devredilmiştir. Diğer taraftan cemaat vakıflarınca atıl vaziyette kullanılmayan okul vasıflı hayrat taşınmazlar, gelir getirici akara dönüştürülmektedir. " değerlendirmesini yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce farklı dinlere mensup vatandaşlar tarafından kullanılan ibadethanelerin onarıldığını ifade ederek, "Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasının sağlanarak, gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli çalışmaları uluslararası koruma ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir." dedi.

"İslamofobi körükleniyor"

Ersoy, beraberce oluşturulan bu yaşam anlayışının, Avrupa'da tam tersi yönünde ilerlediğini üzülerek görüldüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Eğitim, iş ve sosyal hayatta İslama ve Müslümanlara yönelik artan bir ayrımcılık, üstelik siyasi yetkililerin elinden ve dilinden uygulanmaktadır. İslamofobi körüklenmekte, Müslümanların inançlarını yaşama hakkı, kıyafetinden ibadetine tüm değer ve tercihleri baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Sizlerden isteğimiz, en az bizler kadar İslamofobinin karşısında durmanız, İslamofobiye karşı mücadelede kararlı adımlar atmanızdır. Bir arada bulunduğumuz bu iftar sofrasının huzurlu havasını, bütün insanlığın anlaması ve yaşamasını temin etmek, bunun için çalışmak hepimizin vazifesidir."

Mehmet Ersoy, vakıf seçim yönetmeliği ile ilgili olarak ihtiyaçların farkında olduklarını ve konuyla ilgili çalışmaları yapacaklarını en kısa sürede yapacaklarını dile getirdi.

İftara, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Süryani Vakfı Başkanı Zeki Bastemir, Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi, eski bakanlardan Mehdi Eker ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Haberi görüntülemek için tıklayınız.