Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Aramyan Uncuyan Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı

Bu kilisenin adına ilk kez 1722’de rastlıyoruz. Kilise ilk önceleri Surp Asdvadzadzin olarak adlandırılmıştı. Patrik Apraham I. zamanında Harutyun Amira Noradungyan’ın hayırseverliğiyle Kilise yeniden inşa edilerek açılışı 1814’de gerçekleştirildi. 1840 depreminden sonra da bir onarıma tabi tutuldu. 1855’te kül olan kilise kargir olarak, Patrik Hagop III. zamanında ve Erzurumlu Hacı Garabed Ağa Muradyan’ın hayırseverliğiyle yeniden inşa edildi. Açılışı 1858’de gerçekleştirilmiş olan Kilise bu günden sonra Surp Takavor ismiyle anılmıştır. Aynı yıl, Kilise avlusunda Hamazasbyan okulu ve Muradyan kız okulu kurulmuştur. 1936’da Hovhannes Noradungyan’ın hayırseverliğiyle kilisenin iç avlusu genişletilmiştir. Herman Türkmen’in hayırseverliğiyle son zamanlarda Kilise’nin giriş bölümü ahşap çatıyla kaplandı ve üç taraftan da camla kapatıldı.

2006 yılında onarım görerek Patrik Mesrob II. eliyle kutsanıp yeniden ibadete açılmıştır. 2007 yılında ise çan kulesi yeniden inşa edilmiştir.

Kilise’nin son onarım çalışmaları 2011 yılında tamamlanarak Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından ibadete açılmıştır. Bu vesileyle Kilise’nin giriş bölümüne Surp Stepanos’a ve Sırpotz Karasnitz Mangantz’a ithafen iki sunak ilave edilmiştir.

Avluda bulunan iki ayrı kabirlerde, kilisenin yeniden inşasında hayırseverlikte bulunan Garabet Muradyan ve eşi Hatun Muradyan gömülüdür.

İletişim Bilgileri
Muvakkithane Cad. No: 44/1, 34710 Kadıköy
Tel.: (0216) 336-0166
Faks.: (0216) 337-4789
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.