Kayseri Surp Kirkor Ermeni Kilisesi Vakfı

Kayseri'de günümüzde bilinen en eski Ermeni Ortodoks Kilisesi Surp Krikor Lusavoriç'dir. Kilise 1191 yılından bu yana, yüzyıllar boyu çeşitli onarımlardan geçerek günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. 19. Yüzyıl ortalarında nerdeyse yıkılmakta olan kilise 1859 yılında yeniden yapılmıştır. Kilisenin bitişiğinde bulunan ve 1868 yılında kurulmuş olan Gümüşyan mektebi şuanda harap vaziyettedir.

1885'de büyük bir onarım yapılmış ve giriş kapısına üzerinde onarımla ilgili ayrıntıların anlatıldığı mermer bir yazıt yerleştirilmiştir. 1996 yılında da iki Kayserili Hayırsever Kardeş tarafından kilise onarılarak ibadete tekrardan açılmıştır.

Kilise üç nefli bazilika planında yapılmıştır. Orta nef, yan neflerden ve payelerden ayrılmıştır. Kilisenin içerisi kuzey-güney, doğu batı doğrultusunda atılmış kemerlerle üç dikdörtgen ve bir de kare bölüm oluşturulmuştur. Orta nefin üzeri ile doğu ve batı bölümleri kubbeli, yan nefler de oval kubbeli ve çapraz tonozludur. Kilisenin doğusundaki bema ile kuzeydoğu, güneybatı köşeleri yarım yuvarlak apsislidir. Kilisenin batısında üç çapraz tonozla örtülü bir narteks bulunmaktadır. Bu narteksin üzerinde de galeriye yer verilmiştir. Kilisenin girişi beş sütunlu, yarım kubbeli bir mekândır. İbadet mekânı freskolarla kaplı olup, bitkisel, geometrik motifler ile pandantiflere Azizlerin resimleri de yapılmıştır.

Yönetim Kurulu

  • Yönetim Kurulu Başkanı: Zadik Toker
  • Başkan Yardımcısı: Garbis Bağdat
  • Sekreter: Civan Babaoğlu
  • Mali İşler Sorumlusu: Matiyos Bıçakçı
  • Muhasebeci: Yusuf Toplayıcı
  • Muhasebe Asistanı: Kevork Kalaycıoğlu
  • Üyeler: Hagop Bedikyan, Hampartzum Tanışman, Hapet Marazyan