Kuruçeşme Surp Haç Ermeni Kilisesi Vakfı

Bu kilise ilk inşa edildiği dönemde Surp Nışan adını taşıyordu. Peder Küd Ağanyantz’a göre kilise, Patrik Kağızmanlı Zakarya II. döneminde Çoban Amira tarafından temelden inşa edilmiştir. 1798’de ise Episkopos İstanbullu Hovhannes tarafından kutsanarak ibadete açıldı. İnşaat giderlerini Patrik Zakarya II. kendi birikiminden karşılamıştır. 1780’de Bedros Amira’nın eşi tarafından Ana giriş kapısına yakın bir çeşme yaptırılır.

Kilise 1834’te köklü bir onarıma tabi tutulur. Patrik Isdepanos II. Ağavni’nin önerisiyle ve Harutyun Amira Yerganyan’ın ricası doğrultusunda, Mimar Garabed Amira Balyan, restorasyon çalışmalarının idaresini üstlenir. Kilise’nin onarımı ise Harutyun Amira Yerganyan tarafından yapılmıştır.

Kilisenin doğu tarafına 1858’de bir çan kulesi inşa edilmiştir. Harutyun Amira Yerganyan ise 1835 yılında kilisenin bitişiğine üç katlı ahşap Tarkmançats okulunu inşa etmiştir.

1918’da Rahip Gomidas burada kendi ismiyle bir koro kurmuştur. Kilise 1975 ve 1988 yıllarında onarım görerek Patrik Şınorhk tarafından kutsanmış ve ibadete açılmıştır. Kilisenin son onarımı 2007 yılında gerçekleştirilerek Patrik Mesrob II. Hazretleri tarafından kutsanmış ve ibadete açılmıştır.

1799’da Patrik Zakarya’nın, 1874’te ise Patriklik kaymakamı Episkopos Nigoğayos Ağasyan’ın bedenleri Kilise’nin güney duvarının yanına defnedilmiştir.

İletişim Bilgileri
Kırbaç Sok. No: 37, 34345 Kuruçeşme
Tel.: (0212) 265-5641
Fax: (0212) 265-5641