Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı birçok azınlık vakfı gibi Cumhuriyet öncesi dönemden süregelmektedir. Vakfın tarihi, kiliselerimizin tarihine kadar uzandığı bilinmektedir. (Surp Kevork Kilisesi (Miladi 420-faaliyet dışında), Surp Hovsep Kilisesi (Miladi 1887 –faal durumda))

Yakın zamana ait Osmanlı dönemindeki vakfiyelerden bir tanesi, o dönemin Mardin cemaati ruhani reisi Matran Hosig Gülyan adına kayıtlı vakfiyedir. (3 Rebiulahir – 1326)

Vakfın Cumhuriyet dönemindeki ilk tescili 1936 beyannamesi ile yapılmıştır. Akabinde 1941 yılında Mardin hukuk mahkemesince tescili yenilemiştir. Mardin Ermeni Katolik Kilisesi ve cemaati 1700’lü yılların başında bugüne değin Mardin’deki mevcudiyetini vakıf olarak sürdürmektedir.

Vakıf Yönetim Kurulu

Mansur Uğurgel: Başkan

İbrahim Uğurgel: Başkan Vekili

Edip Uğurgel: Üye

İptisam Koç: Üye

Faruk Uğurgel: Üye