Ortaköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi Ve Mektebi Vakfı

Bu kilise ilk olarak 1665’te Surp Giragos ismiyle anılır. Eğin’den ve ona bağlı Abuçeh köyünden göçerek Ortaköy’e yerleşmiş olan Ermeniler’e aitti. O tarihlerde bir şapel olan kilise, 1725’te Patrik Hovhannes IX. Golod zamanında kendisi tarafından tekrar yaptırılarak Surp Asdvadzadzin olarak adlandırıldı. Açılışı ise Kumkapı Patriklik Merkez Kilisesi’nde 1726’da Katolikos takdis edilmiş olan Başpatrik Garabed Ulnetzi’nin eliyle gerçekleştirildi.

Daha sonra 1825’te ahşap kilisenin yerine taş yapım yeni bir kilise inşa edilir. Tavanın merkezine, zarif bir avizenin de asılı olduğu yere ihtişamlı bir gül motifi bezemesi yerleştirilmiştir. Demirden sırıklarla inşa edilmiş bir çan kulesi bulunmaktadır. Kilise’nin sağında Surp Isdepanos şapeli, solunda ise Surp Yerrortutyun şapeli bulunmaktadır. Vaftiz kurnasının yapımı ise 1824’te tamamlanmıştır.

Uzun bir köklü yenileme sürecinden sonra Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından kutsanarak 2012 yılında yeniden ibadete açılmıştır.

17. yüzyılın ikinci yarısında Eğin (Agın, Kemaliye) ve ona bağlı Abuçeh köyünden Ermeniler İstanbul'a göç edip Ortaköy tepelerine, Taşmerdiven'e ve Yıldız eteklerine yerleşirler. Burada, Patrik Hovhannes Golod döneminde açılan –ve 1665 yılına ait bir elyazmasında adı 'Giragos' olarak geçen– ahşap kilise zamanla harap olup yıkılır. Onun yerine inşa edilip 15 Aralık 1824'te ibadete açılan Surp Asdvadzadzin Kilisesi, 1835 yılında yeniden yapılır. Halen ibadete açık olan kilisenin iki tarafında bulunan şapellerden soldaki 'Surp Yerrortutyun', sağdaki ise 'Surp Isdepanos' olarak anılmaktadır.

İletişim Bilgileri
Cibinlik Sok. No: 5, 34347 Ortaköy
Tel. (0212) 260-7921
Faks (0212) 327-7496