Samandağı Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı

Hatay Vakıflıköy 1800’lü yıllarda Yoğunoluk ve Hıdırbey köylerinin sakinlerinden meydana gelmiştir.

1895’te köy halkı birleşerek bir kilise inşasına koyulurlar. Köy halkından Tateos ve Movses Ayntabyan kardeşler kilise ve mezarlık için gerekli toprağı bağışlarlar. İnşaat köy halkının harcamalarıyla ve çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Kilise’nin takdisi ise Antakya Ruhani Önderi Rahip Tateos Yegavyan’ın eliyle gerçekleştirildi.
İlk zamanlarda Kilise’nin daimi bir ruhani görevlisi bulunmuyordu. Vakıflı Köyü’nü 1921 yılına kadar Yoğunoluk, Hıdırbey ve Kebusiye köylerinden gelen din görevlileri değişimli olarak ziyaret etmekteydiler. Bu kişilerden Peder Hovhannes İpracıyan, Peder Boğos Küsbekyan, Peder Harutyun Şerbetciyan ve Peder Madteos Güzelyan’ı anmak mümkündür. Köy’ün daimi din görevlileri ise Kıdemli Peder Ğevont Kartunyan ve Kıdemli Peder Serovpe Gülyandı. İkisi de köy halkından olan bu din görevlileri aynı zamanda İskenderun ve Kırıkhan kiliselerine de hizmet ettiler.

Şimdiki hoş görünümlü kilise 1997’de Sayın Bedros Şirinoğlu’nun hayırseverliğiyle inşa edilerek Patrik Karekin II. tarafından kutsanıp ibadete açıldı.

İletişim Bilgileri
Vakıflıköy, Samandağ, Hatay
Vakıflı Köyü, 31800 Samandağı, Hatay
Tel.: (0326) 526-1139