Taksim Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı

İstanbul’da çıkan kolera ve veba salgının durdurulmasının sağlanması amacıyla, Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata Kadısı'nın izin yazılarına dayanarak, padişah 2. Mahmut’un  fermanıyla, 1831 yılında bir çadır hastanesi kuruldu. 1836-1837 yılları arasında tamamen gönüllü işçilerin çalışmalarıyla Elmadağ’da ahşap bir hastane binası inşa edildi. İlk Başhekimimiz Dr. H. Doğramacıyan’dı.

1854 de Bursa’da meydana gelen deprem felaketi sonrasında İstanbul’a gelen depremzadeler Surp Agop Hastanesi'ne yerleştirilerek tedavi edilmeleri sağlandı. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı İstanbul’da çıkan 31 Mart ayaklanmasında yaralanan birçok asker, Dr. Fincancıyan ve Dr. Zartaryan’ın gözetiminde Surp Agop Hastanesi'nde tedavi edildi. Bu arada süregelen çatışmalar sırasında hastane bombalandı ve Enver Paşa bizzat gelerek hastanede incelemeler yaptı.

Daha önce yapılan ahşap binanın yetersizliği söz konusu olunca 1968 yılında Yüksek Mimar Aram Deragopyan’a yaptırılan betonarme bina aynı yerde faaliyete geçirildi. Yeni betonarme bina 2014 yılına kadar, sürekli bir değişim ve gelişim göstererek, ekler ve iyileştirmelerle çağdaş hizmet düzeni ve anlayışına ulaşmıştır.

Ancak, hastane/huzurevi çevresindeki yapılandırma çalışmaları sürecinde, takriben 50 yıllık yıpranmış binanın yerine, olası depreme karşı daha güvenli ve çok daha geniş ve işlevsel bir bina inşa edebilmek amacıyla hastane 02.05.2014 tarihinde yıktırılmış, 14.02.2015 tarihinde ise yeni hastane/huzurevi binalarının temeli atılmıştır. İnşaat halen devam etmektedir.

2015 yılının başından bu yana, hastanemiz, Elmadağ Surp Agop apartmanının giriş katında, Poliklinik olarak tüm branşlarıyla sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.