Yeniköy Küddipo Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi Vakfı

Per Ğugas İnciciyan’a göre, 1794’te Yeniköy’de Surp Asdvadzadzin kilisesi zaten vardı. Harutyun Amira Nevruz’un hayırseverliğiyle köklü bir restorasyon gören Kilise Patrik Isdepanos II. Ağavni’nin eliyle 1834’te ibadete açıldı.

Son olarak 2006’da temelden restore edilen ve hoş bir görünüm kazanan kilise Patrik Mesrob II. tarafından kutsanarak yeniden ibadete açıldı.

İletişim Bilgileri
Salih Ağa Sok. No: 19, 34464 Yeniköy
Tel.: (0212) 262-4870