Yeşilköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı

Eski bir kilise toprağının üzerine 1826 yılında, Barutçubaşı Simon Amira Dadyan tarafında inşa edilmiştir. Kilise 1843’de Simon Amira’nın oğlu barutçubaşı Boğos Bey Dadyan’ın hayırseverliğiyle yeniden inşa edilerek 1844’de kutsanır ve Patrik Asdvadzadur’un eliyle ibadete açılır.

Kilise’nin girişinde Patrik Karekin Kazancıyan salonu ve diğer bölümler bulunmaktadır. Bu salonun inşası sırasında önceleri bahçenin merkezinde bulunan mezar taşları Başepiskopos Aram Ateşyan’ın çabalarıyla kilisenin girişine toplanıp yerleştirilmiştir.

Osmanlı Parlamentosu’nun Edirne milletvekili Hagop Babigyan da burada gömülüdür 1856-1909.
Kilisenin son onarımı 2000 yılında tamamlanarak Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin eliyle kutsanmış ve ibadete açılmıştır.

İletişim Bilgileri
İnci Çiçeği Sok. No: 4, 34149 Yeşilköy
Tel.: (0212) 573-0243
Faks: (0212) 663-4261