Büyükdere Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakfı

Bu kilise Boğaz’ın Avrupa yakasının en uzak noktasında bulunur. Yapımı Kevork ve Garabed Karakehya kardeşler tarafından gerçekleştirilerek 1848’de ibadete açılmıştır. 1886’da 15.000 kuruş maliyetle kargir olarak yeniden inşa edilen kilisenin tavan ve çatısı da yenilenmiştir. 1894 depreminde kilisenin duvarları, papaz lojmanı ve kubbesi yıkıldı. Apraham Paşa Yeramyan’ın hayırseverliğiyle 1927’de onarımı gerçekleştirildi ve çan kulesi inşa edildi. Kilise değişik tarihlerde onarım görmüştür. Son onarım Küpelyan Ailesi’nin hayırseverliğiyle gerçekleştirildi.

İletişim Bilgileri
Çayırbaşı Sok. No: 52, 34453 Büyükdere
Tel.: (0212) 242-2366
Faks: (0212) 242-2366
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.