Gedikpaşa Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi Vakfı

1849’de ilk olarak Patrik Hagopos III. Seropyan döneminde, Gedikpaşa’nın Sarayiçi semtinde inşa edildi. Yangın nedeniyle kül olmasından sonra, 1876’da Patrik Nerses Varjabedyan döneminde yeniden inşa edildi. Daha sonra Patrik Madteos İzmirliyan döneminde restore edilerek 1895’te ibadete açıldı. Uzun yıllar bakımsız ve yarı yıkık kalan kilise binası, nihayet 1950’de restore edildi. 1972’de vuku bulan yangından sonra, elden geçirilmiş olsa da 1986’da temelden restore edildi ve Patrik Şınorhk’un eliyle ibadete açıldı.

Kilise son olarak 2006 yılında onarıldı ve Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin eliyle ibadete açıldı.

İletişim Bilgileri
Sarayiçi Sok. No: 7, 34126 Gedikpaşa
Tel.: (0212) 517-8078
Faks: (0212) 458-6427
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.