Halıcıoğlu Meryemana Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi Ve Kalfayan Yetimhanesi Vakfı

Haliç kıyısında, 16. yüzyılda kurulmuş bir semt olan Sütlüce ve hemen güneyindeki Hasköy, tarihsel olarak kozmopolit bir nüfusa sahipti. Bizans döneminde şehrin bu bölgesinde, Galata dışında önemli bir yerleşim olmamıştı. Bir görüşe göre, Sütlüce adının kökeninde bu dönemde buralarda mandıraların bulunması yatar. Semtle ilgili ilk bilgilerden birini aktaran Evliya Çelebi ise bölgedeki bir ayazmanın emziren kadınların sütünü çoğalttığından bahseder. Galata'daki Yahudi Karaim topluluğu, oradaki Latin kolonisinin nüfusunun yoğunlaşması ile bu bölgeye göçer. Böylece Hasköy, kentin en eski Yahudi semtlerinden biri olur. Osmanlı döneminde Rumlar, Ermeniler ve Müslümanlar da bölgeye yerleşir. Şehrin en gözde mesire ve sayfiye yerlerinden birine dönüşen Sütlüce, kıyılardaki yalılar ve gerideki sırtlara yayılan bağlar, bahçeler ve köşklerle, güzel bir kasaba görünümündedir.

Semtin en eski kilisesi, Bizans döneminden beri kullanıldığı bilinen bir ayazmanın üstüne 16. yüzyılda kurulmuş olan Aya Paraskevi Rum Kilisesi'dir. Bu dönemde Sütlüce'de ve Hasköy'de Yahudiler ve Rumlar, Halıcıoğlu'nda ise Ermeniler yoğunluktadır.1 Ermeniler, bölgeye 17. yüzyılın ilk yıllarında yerleşmeye başlarlar. Çoğu Erzincan'ın Eğin (Kemaliye) ilçesinden İstanbul'a göç etmiş olan, semtin bu ilk Ermeni sakinleri, Sütlüce-Karaağaç'ta tuğla ve kiremit imalathaneleri kurarlar.2 1728'de Surp Isdepanos Ermeni Kilisesi inşa edilene kadar, ibadet için Balat'a giderler.3 1823 yılında, kilisenin hemen bitişiğinde Hasköy Nersesyan Okulu açılır.4 Hasköy'e yerleşen Protestan Ermeniler ise, o döneme dek kullandıkları ahşap kilise ihtiyacı karşılayamaz olunca, 1859 yılında Hasköy Ermeni mezarlığının karşısındaki bir arazide kâgir bir kilise inşa ederler. 1866 yılında ise, Kalfayan Kız Yetimhanesi kurulur. Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok kilise ve okul gibi Surp Isdepanos Kilisesi ile Nersesyan Okulu da askeri ihtiyaçlara tahsis edilince, Protestan kilisesi semtin Ermeni okulu olarak kullanılmaya başlar.5

İletişim Bilgileri
Yenidershane sok. No: 16, Bağlarbaşı, 34664 Üsküdar
Tel: (0216) 492-9781
Faks: (0216) 495-7570
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web sitesi: http://www.kalfayan.k12.tr