17. yüzyılda Eğin’den gelen Ermeni göçmenler Hasköy’de yerleşerek kiremit fabrikaları açtılar. 1703’te Rahip Haçadur evinde Surp Yeğya isminde bir şapel açtı. Patrik Hovhannes Golod zamanında, Rahip Haçadur’un çabalarıyla ve tevekellioğlu Hacı Harutyun’un temin ettiği maddiyatla küçük ve ahşap Surp Stepanos kilisesi inşa edildi. Ermeni amiralar Hasköy’e yerleşmeye başladıktan sonra, Harutyun Amira Bezciyan’ın vasiyeti olan bir ferman ile, 1831’de taş bir yapı olarak, Hassa mimarları Kazaz Hovhannes Amira Serveryan ve Krikor Amira Balyan tarafından baştan inşa edildi. Ermeni Notaları’nın yaratıcısı Baba Hampartzum Limonciyan buradaki kilisenin baş mugannisi olmuştur. 1845’te yenilenen kilise 1904’te yeniden onarıldıktan sonra, Birinci Dünya Savaşında askeri depo olarak, daha sonra ise göçmen yurdu olarak kullanıldı. 1930 Eylülü’nde yeninden onarılarak ibadethane olarak kullanılmaya başlandı. 1975’te Haliç üzerine köprü yapımı sırasında istimlak edildi. Bundan sonra Galata’daki Surp Krikor Lusavoriç kilisesinin alt galerisinde yaklaşık 30 yıl manevi varlığını sürdürdü.

Bugün, 2007 yılında Halıcıoğlu mezarlığı içinde Bedros Şirinoğlu’nun hayırseverliğilye inşa edilen şapelle varlığını sürdürmektedir. Surp Isdepanos olarak yakdis edilen bu şapelin ibadete açılışı ve takdisi Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin eliyle gerçekleştirilmiştir.

İletişim Bilgileri
Halıcıoğlu-Okmeydanı Cad. No: 4, 34445 Halıcıoğlu
Tel: (0212) 220-8026