Altınözü Sarılar Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Hatay ilinde bulunur.

Yönetim Kurulu

  • Menir Balıkçıoğlu: Yönetim Kurulu Başkanı
  • Hanna Köşkeroğlu&nbsp: Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
  • Hanna Yeşildağ: Yönetim Kurulu Saymanı
  • Cabbur Horozoğlu: Yönetim Kurulu Sekreteri
  • Bedi Keseroğlu: Yönetim Kurulu Sekreter Yardımcısı
  • Hayrettin Mızıkacıoğlu: Yönetim Kurulu Demirbaş Sorumlusu