Altınözü Tokaçlı Köyü Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Tokaçlı’nın eski adı, Arapçada cennet anlamına gelen Cneydo’dur. 1939 yılında, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmesi ile köyün adı daha kolay telaffuz etmek için Cünte yapılmıştır. 1960’lı yıllarda Yonta olarak değiştirilen köyün adı, sonunda Tokaçlı olmuştur. Aile içinde kullandıkları dil Arapça olan Ortodoks Hıristiyanlar, Türkiye tarafından Rum Ortodoks olarak kabul edilmektedir. Merkezi Şam’da bulunan Antakya Rum-Ortodoks Patrikliği’ne bağlıdır. Köyde Meryem Ana isimli Rum-Ortodoks kilisesi bulunmaktadır. Kilisenin eski dönemlerde inşa edildiği bilinmektedir. Günümüzdeki halini ise 1891 yılında almıştır. Giriş kapısının üzerinde Türkçe olarak T.C. Maria Ana Rum-Ortodoks Kilisesi yazısı, kapısının yanında da Eski Ahitte söz edilen on emrin anlatıldığı mermer yazıtlar vardır. Çatısına bitişik bir çan kulesi vardır. Çan kulesi, ibadet zamanlarında ve köyde bir ölüm gerçekleştiğinde olmak üzere iki amaç için kullanılmaktadır. Tokaçlı’da Ortodokslarca kutsal kabul edilen Aziz Yuhanna, Meryem Ana ve Aziz İlyas adında üç ayrı ziyaret yeri vardır. Köyde bir papaz bulunmaktadır. Köydeki hane sayısı 301, köyün nüfusu ise 248 erkek, 264 kadın olmak üzere toplam 512 kişidir. Köyün göç vermesinden ötürü köy nüfusu son yıllarda azalmaktadır.

Yönetim Kurulu

  • Antuvan Çoban : Yönetim Kurulu Başkanı
  • Circi Yazıcı : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • İbrahim Çilingir : Yönetim Kurulu Saymanı
  • Sadettin Papaz : Yönetim Kurulu Üyesi
  • Mihail Kılçıksız : Yönetim Kurulu Üyesi
  • Züheyr Davul : Yönetim Kurulu Üyesi
  • Sabahaddin Çelik : Yönetim Kurulu Üyesi