Antakya Rum Katolik Kilisesi VakfıAntakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı

Antakya'ya olan ilgisi hiç eksilmeyen Katolik Kilisesi, 600 yıllık bir aradan sonra, 1846 yılında Kapuçin Rahipleri aracılığıyla buraya tekrar yerleşmiştir. Fransız rahipler alıp küçük bir manastır kurdular ve 1852 yılında Sultan'dan Antakya'da bir Katolik Kilisesi inşa etme iznini aldılar. Kapuçin rahipleri burada 90 yıl kaldılar ve bu arada onlara Lübnanlı rahipler de katıldı. Ancak, 1939 yılında şehrin yeni bir mahallesine taşınmaya mecbur kaldılar. 1977'de arazisi istimlak edildi ve rahip eski Antakya'nın tarihi ve eski Musevi mahallesinde bir 150 yıllık eve taşınmaya mecbur kaldı. Bu şekilde ideal bir "ekümenik üçgen" ortasında bulunuldu: birkaç yüz metre ilerde havra, iki adımlık yerde eski bir cami ve az uzakta Ortodoks kilisesi. Bu eski ev ile sonradan satın alınan komşu ev restore edilmiş ve tipik şark stilinde nefis bir manastır olmuştur. Günümüzün Antakya'daki Katolik Kilisesi ufak bir manastır, Hıristiyan cemaatinin ve hacıların toplantıları için iki salon ve üç nefis bahçeden müteşekkildir. Restorasyon işleri iki yıl devam etmiştir. (1989-1991) 1995 yılından beri, kiliseye bağlı bir Misafirhane yapılmıştır. Misafirhanede toplan 18 yatağın bulunduğu 9 oda, geniş bir mutfak ve güzel bir salon bulunmaktadır. Bugün Katolikler aşağı yukarı 70 kişi müteşekkil "küçük bir sürü"dürler.

Yönetim Kurulu

  • Eli Bitargil: Yönetim Kurulu Başkanı
  • M.Hanriyet Yıldız: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • Yeliz Şakırgil: Yönetim Kurulu Saymanı
  • Kolet Cur: Yönetim Kurulu Üyesi