Beyoğlu Meryem Ana Rum Ortodoks KilisesiVakfımızın tarihi 19. Yüzyılın başlarına dayanmaktadır. 19. Yüzyılın başlarında Galata semtinde ikamet eden Rumların Pera’ da ikamet etmeye başlamasıyla bölgede ibadethane ihtiyacı doğurmuştur. İhtiyacın giderilmesi amacıyla 1804 yılında gerekli izinler alınarak halen faal olan ve vakfımızın merkezi olmayı sürdüren Meryem Ana Kilisesi Galatasaray’ da inşaa edilir.

Zaman içerisinde nüfusun artmasıyla bugünkü Taksim Meydanın bitişiğinde Aya Triada Kilisesi ve Tarlabaşı’nda  Aya Kostantin ve Eleni Kliseleri inşa edilir. 1865 yılında kolera salgını sırasında mezarlık alanlarının yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması için verilen kararla, o güne kadar Taksim bölgesinde bulunan mezarlığın kullanımı bırakılır ve bugün halen kullanılan Şişli Rum Mezarlığı kurulur. Vakfımız geçmişte bölgede Rum nüfusun yoğun yaşadığı dönemde bünyesinde ibadethaneler dışında eğitim kurumları, yetimhane, huzurevi, poliklinik ve aşevleri  barındırmıştır, günümüzde vakfımızda bağlı bir eğitim kurumu ve bir aşevi mevcuttur. Vakfımız cemaatimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2008 yılında gerekli çalışmaları ve öngörülen standartları yakalayarak ISO 9001 belgesi almaya hak kazanmıştır. Vakfımız bu belgeye sahip tek vakıftır.
Vakfın Hayratları:

Beyoğlu Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi:
Meryem Ana’ nın Tapınağa Takdim edilmesine ithaf edilen Kilise Beyoğlu bölgesinde inşa edilen ilk Rum Ortodoks Kilisesidir. Suladan 3. Selim döneminde Hacı Komninos Kalfa tarafından inşa edilmiş olup zaman içeriside yapılan tadilat ve eklentilerle beş nefli büyük bir bazilika halini almıştır.

İstiklal Caddesi, Meşrutiyet Caddesi ve Hazzopoulos Pasajından olmak üzere üç girişe sahiptir. Kilise ibadete açık olup hizmet vermeye devam etmektedir.
1955 6-7 Eylül olaylarında zarar görmemiş tek Kilisemiz olan Meryem Ana Kilisesi 20 Kasım 2003 tarihinde, yakınında bulanan İngiliz Konsolosluğuna yapılan bombalı saldırı sırasında zarar gören Kilise Yapılan restorasyon ve onarımdan sonra 21 Kasım 2009 günü yapılan törenden sonra ibadete tekrar açılmıştır.


Sorumlu Din Görevlisi: Peder, Dimitri Mayoğlu
Büro Sorumlusu: Stavro Hayaloğlu
Adres: Emir Nevruz Çıkmazı No:24 Galatasaray-Beyoğlu
Telefon: +90 212 244 1184    Faks: +90 212 244 1579
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aya Triada Rum Ortodoks KilisesiAya Triada Rum Ortodoks Kilisesi:
Hristiyanlıktaki Üçlü Tehlis (Baba Oğul ve Kutsal Ruh) inancına ithaf edilmiş olan Kilisesi bölgedeki en görkemli ve büyük Rum  Ortodoks Kilisesi dir.

Sultan Abdül Aziz ve 2. Abdül Hamit zamanında inşa edilen Kilise 14 Eylül 1880 yılında ibadete açılmıştır. Fetih sonrası inşa edilen en görkemli kilisedir. Ünlü mimar Potessaru’ planları ile 13 yılda inşa edilen kilise haç planlı ve kubbelidir. Büyük bir restorasyondan geçen kilise 23 Mart 2003 tarihinde yeniden ibadete açılmıştır.

Sorumlu Din Görevlisi: Tranupolis Metropoliti Germanos (Aynı zamanda Beyoğlu Bölgesinin Patrikhane tarafından atanmış yönetici Episkopos’ tur)
Din Görevlileri: Peder, Gennadios Mavrakis-Diakon, Nikodimos Saydam
Büro Sorumlusu: Sevasti Barbalonis        
Adres: Meşelik Sokak  No:7 Taksim-Beyoğlu
Telefon: +90 212 252 8885    Faks: +90 212 252 8886
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ayios Kostantinos ve Eleni Kilisesi:
İstanbul’un kurucusu ve isim babası olan Bizans İmparatoru Aziz Kostantin ve Annesi Azize Eleni’ye ithaf edilmiş kilise 5 senede inşa edilmiş olan kilise 9 Nisan 1861 senesinde ibadete açılmıştır. Bölgenin hem büyüklük hem inşa yılı olarak ikinci sırada olan kilisesidir.

Rum nüfusun Beyoğlu bölgesinde yoğun olarak yaşadığı dönemlerde çok yoğun ve orta sınıfa mensup nüfusa hizmet eden kilisede günümüzde sürekli görevli din görevlisi olmadığı için Çarşamba günleri ayin yapılmaktadır.

Sorumlu Din Görevlisi: Peder, Dimitri Mayoğlu
Büro Sorumlusu: Aggeliki Çarıklıyan
Adres: Kalyoncu Kulluğu Caddesi No:68 Tarlabaşı-Beyoğlu
Telefon: +90 212 256 8686    
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Şi  li Rum MezarlığıŞişli Rum Mezarlığı :
Şişli ilçesinin göbeğinde yer alan ve 36 dönüm alanı kaplayan mezarlığımız kuruluşu 19. Yüzyılın ortalarında İstanbul’ da baş gösteren salgın hastalıklar sonrası mezarlıkların şehir merkezinin dışına taşınmasına dayanır.

Mezarlık içerisinde iki kilise ve kemik hane yer almaktadır.

Mezarlıktaki kabirler ve kiliseler 6-7 Eylül olayları sırasında ciddi zararlar görüp o dönemde yapılan onarımlarla günümüze ulaşmıştır. Vakfımızın yönetim kurulunun aldığı kararla Kasım 2009 da mezarlık uhdesindeki  anıtsal mezarların restorasyon/temizlik projesi başlamış olup mezarlık bir açık hava müzesi görünümü kazanmıştır. 2015 senesinde mezarlık içindeki Kiliselerin restorasyonuna başlanıp, çalışmalar bittikten sonra 22 Ekim 2017 günü Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretlerinin riyaset ettiği ayinle ibadete açılmışlardır.

Mezarlığımız 2018 yılın A.S.C.E. (Association of Significant Cemeteries of Europe-Avrupa Anıtsal Mezarlıklar Birliği) üyesi olmuştur. Bu üyeliğin gerçekleşmesindeki faktör mezarlık içerisinde bulunan anıtsal özellikte olup Avrupa ‘nın ünlü heykeltraşları tarafından yapılan mezarlar ve heykellerdir.

Sorumlu Din Görevlis: Peder, Fotios Zografidis
Büro Sorumlusu: Manol Seyisoğlu
Adres: Büyükdere Caddesi No:41 Şişli
Telefon: +90 212 256 8686    
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zoğrafyon Lisesi:
Geçmişi 19. Yüzyılın  başlangıcına dayanan okulumuz geçen zaman içerisinde farklı binalarda ve farklı isimlerle eğitime hizmet etmiştir.

Bugünkü okul binası 19 Eylül 1893 yılında hizmete girmiş olup, okulun adı inşaat için 10.000 altın bağışlayan Epir asıllı meşhur Galata bankeri Hristakis Zoğrafos ithafen Zoğrafion adını alır.

Fen Lisesi olarak faaliyette bulunan Zoğrafyon Rum Lisesi bünyesinde 1948'de Ticaret Lisesi kurulur. Zoğrafyon Lisesi'nin öğrencileri zaman içinde artarak 1960-61 öğretim yılında 712'ye ulaşır. Aynı yıl okulda Edebiyat Bölümü de açılır. Elli altmış kişilik sınıfları şubelere ayırmak ve çağdaş lâboratuarlar açmak için okul binasının acilen genişletilmesi ihtiyacı ortaya çıkar. 1962 yılında gerekli bakımnlar ve eklemeler yapılarak eğitime devam edilir.

Okulumuz bugün İstanbul’ un dört bir köşesinden gelen öğrencileriyle eğitime en kaliteli şekilde hizmet sunmaya devam etmektedir.

Okul Müdürü: Yani Demicioğlu
Adres: Turnacıbaşı Sokak No:27 Beyoğlu
Telefon: +90 212 244 2789
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Vakıf Yönetim Kurulu teşekkülü:

Başkan: Yorgo Papalyaris
Başkan Yardımcısı: Stavro Hayaloğlu
Genel Sekreter : Yani Koçias
Veznedar: Kosta Covanidis    
Üye: Yorgo Hayaloğlu
Üye: Spiro Hacıanastas
Üye: Maykıl Kayakoparan