sirkeci bet avraam

Sirkeci Bet Avraam Sinagogu Vakfı

Sirkecide Yahudi nüfusu;  XIX. yüzyılın sonlarında; İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan Doğu Demiryollarında çalışan birkaç aileden oluşur. XX. Yüzyıl başında ise, Kulaksız ve Hasköy’de vuku bulan yangınlarda, Sirkeci’ye gelip yerleşen aileler ve Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşında, Trakya ve Balkanlardan göçen ailelerle; 1919 yılında yaklaşık 500 aileye ulaşır.

Yoğunlaşan Yahudi nüfusu zaman içinde örgütlenmiş;  kentten transit geçen dindaşlara yardım için “AHNASAT ORHİM”; fakir ve muhtaçlara yardım için “MATAN BASETER - BİKUR HOLİM”  ve benzeri hayır kurumları oluşturmuştur.

Öncesinde “Talmud Tora” sonrasında“Midraş“ olarak kullanılan tarihi bina, Sirkeci sakinlerinin ibadet ihtiyaçlarına yetersiz kalır. Günün sıkıntılı ekonomik şartlarına rağmen, AVRAM GERON’un bağışladığı arsa üzerine kendi öz imkânlarıyla Sinagog inşaatına girişirler. (HESED) LE BET AVRAAM olarak adlandırılan Sinagogun resmi açılışı; 1919 yılında İstanbul’un İngiliz işgaline rağmen, devlet erkânının katıldığı özel bir törenle gerçekleşir.

1989 yılından bu yana, LAG BAOMER töreni İstanbul’da SİRKECİ BET AVRAAM Sinagogunda kutlanması bir anane haline gelmiş olup, süre gelmektedir.

Tarihi mekânları ve otelleriyle yoğun olan Eminönü, Sultanahmet bölgesi içersinde yer alan SİRKECİ BET AVRAAM sinagogu turistik yarımadada hem sinagog olarak kendisini ziyaret eden tüm ziyaretçilere hem de, İstanbul’un dört bir yanından gelen Yahudilere dini ibadetlerinde hizmet etmeye devam etmektedir.