Balat Ahrida SinagoguBalat Yanbol Sinagogu

Sinagogların bulunduğu Haliç Semti olan Balat 17. yy’da İstanbul’un en önemli Musevi yerleşim bölgesi idi. 15. yy’nin ortalarında Makedonya’dan göç edenlerin yerleştiği, 1492’den itibaren İspanya ve daha sonra Portekiz’den gelen Sefarad göçmenlerin eklendiği bu bölgeye 17. Yy başında Rodos’tan göç edenler de misafir edilmiştir.

En az 550 yıldan beri devamlı hizmet veren Ahrida (Ohrida) Sinagogu ismini Makedonya’nın Ohri Kasabasından alır. Balat Sinagoglarının en büyüğü ve en görkemlisidir. Sinagogun Teva’sı gemi puvasını andırmaktadır. Bir rivayete göre bu profil Nuh’un gemisini anımsatmakta, bir diğer rivayete göre Sefaradları İspanya’dan Osmanlı’ya getiren kadırgaları simgelemektedir.

Ahrida Sinagogu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16 Eylül 1987 tarihli kararıyla korunmaya alınmıştır. 500.yıl Vakfı tarafından 198-1992 yılları arasında restore edilerek bu günkü görüntüsüne kavuşmuştur.

Balat’ta bulunan bir diğer Sinagog olan Yanbol Sinagogu Bulgaristan’ın Yanbol kasabasından göç eden Musevilerce kurulmuştur. (10 Mayıs 1694 tarihli fermandan yer almaktadır)

Cumartesi duaları, bayram duaları, mevlutlar, vijola, bar ve bat mitzva, tefilalar aktivitelerine hizmet veren Ahrida ve Yanbol sinagogları dönüşümlü olarak açılmaktadır. Ayrıca hafta içi turistik turlara da ev sahipliği yapmaktadır.

BALAT AHRİDA MUSEVİ SİNAGOGU VAKFINA BAĞLI İBADETHANELER:

  • Ahrida Sinagogu
  • Yanbol Sinagogu
  • Çana Sinagogu
  • İstipol Sinagogu
  • Selaniko Sinagogu
  • Kasturya Sinagogu