Bursa Türk Musevi Cemaati Vakfı

İbranicede Geruş sözcüğü "kovulmuş, sürgün edilmiş" anlamına gelir. 16. yüzyıl başlarında, II. Selim döneminde, İspanya’dan göç eden Sefaradlar tarafından inşa edilen bu sinagog Sakarya Caddesi’ndedir. Kemerli bir kapısı ile yan sokakta sundurmalı bir diğer kapısı mevcuttur. Zemini mermer kaplı olup oturma yerleri çepeçevre duvar diplerinde ve ortadaki Teva'nın (dua okuma kürsüsü) etrafında daire şeklinde dizilmiştir. 1950 yıllarında Bursa Etz Ahayim Sinagogu'ndan getirtilen geleneksel Ehal (Tevrat Rulolarının saklandığı dolap) dışında balkon şeklinde üst Tevasına giriş kapısının iki yanında duvar içine konumlandırılmış iki adet sarmal merdivenle ulaşılır. Bu tür çift Teva konumu, kimine göre İspanya kimine göre ise Roma ve Bizans geleneğinden kaynaklanmaktadır. 60-70 kişilik azara [kadınlar galerisi] yukarıda sağda olup, girişi dış avludandır.

Bağdadi bir kubbesi bulunan, 100-150 kişilik Geruş Sinagogu'nun, Bursa’yı yerle bir eden 1855 depremi sonrası, kentteki tüm camileri onaran Fransız mimar Parville tarafından onarılmış olması mümkündür. Ehalin yanındaki iki kitabeden biri 5632 (1872) tarihini taşımakta ve muhtemelen bu tamiratı anımsatmaktadır. Sinagog yaz ve bayramlarda açıktır.

Bursa Türk Musevi Cemaat Vakfı Başkanı Leon Elnekave’dir