Antakya Musevi Havrası VakfıAntakya Musevi Havrası Vakfı

I. Dünya Savaşından önce Antakya'da, Halep Hahambaşılığına bağlı bir sinagog, bir Talmud Tora (Tevrat eğitimi kurumu) ve bir mezarlık ile sosyal kurumlar mevcuttu.

Yönetim Kurulu

  • Şaul Cenudioğlu: Yönetim Kurulu Başkanı
  • Harun Cemal: Yönetim Kurulu Üyesi
  • Azra Cenudioğlu: Yönetim Kurulu Üyesi
  • Davut Cemal: Yönetim Kurulu Üyesi
  • İbrahim Cemal: Yönetim Kurulu Üyesi
  • İbrahim Cemal: Yönetim Kurulu Üyesi
  • Selim Cemal: Yönetim Kurulu Üyesi