İzmir Musevi Cemaati Vakfı

İzmir Musevi Cemaatinin vakıf olduğunun tespiti ve şahsiyetinin kütüğe kaydedilmesi, Vakıflar Meclisi’nin 13.12.2011 tarihli kararı ile onanmıştır.

İzmir Musevi Cemaati Yönetimi 1605 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılında Vakıf statüsünü kazanarak İzmir Musevi Cemaati Vakfı adını almıştır.

Vakfın amacı, İzmir Musevi cemaatinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vakıf, kendisine organik bağı bulunan kurumlar ve ibadethaneler ile birlikte, ihtiyaçlı cemaat mensuplarına yardım etmek, hasta ve yaşlılar ile ilgilenerek hastane ve yaşlılar yurduna yerleştirmek ve takip etmek, çocukları ve gençleri eğiterek toplumumuza yararlı fertler haline getirmeye çalışmak, faal olan ibadethanelerin ve mezarlığın bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak gibi görevleri yerine getirir.

İZMİR MUSEVİ CEMAATİ VAKFINA BAĞLI İBADETHANELER:

Bet-İsrael Sinagogu

Şaar Aşamayim Sinagogu

Şalom Sinagogu

Sinyora (Giveret) Sinagogu

Bikur Holim Sinagogu

Algazi Sinagogu

Roş-Aar Sinagogu

MEZARLIKLAR:

Altındağ Musevi Mezarlığı ( Aktif haldedir, bakımı İzmir Musevi Kabristan Hayır Derneği’nce yapılmaktadır)

Bornova Musevi Mezarlığı     (aktif değildir)

Gürçeşme Musevi Mezarlığı (aktif değildir)

VAKFA ORGANİK BAĞI BULUNAN HAYIR KURUMLARI:

İzmir Musevi Kabristan Hayır Derneği – (cenaze işleri)

İzmir Yetim ve Fakir Çocukları Okutma Hayır Derneği – (ihtiyaçlı öğrencilere burs temini)

Karataş Hastanesini İdare Derneği – (yaşlı bakımı)

Kültür Derneği – (gençlik etkinlikleri)

İyi Niyet – (ihtiyaçlı ailelere yardım)