2015

Geleneksel Cemaat Vakıfları İftarı

6 Temmuz 2015, Pazartesi günü, bir ilk olarak İstanbul’daki yedi cemaatin (Rum, Ermeni, Musevi, Süryani, Keldani, Bulgar, Gürcü) ortak organizasyonuyla iftar verildi.