2016

Geleneksel Cemaat Vakıfları İftarı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın teşrifleriyle, yedi azınlık toplumunun(Rum, Ermeni, Musevi, Süryani, Keldani, Bulgar, Gürcü) birlikte düzenlediği, geleneksel iftar yemeğimizi, bu yıl Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi'nde gerçekleştirdik.

Geleneksel Cemaat Vakıfları Bahar Yemeği

Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı'nın bilabedelle tahsis ettiği; Rum, Ermeni, Musevi, Süryani, Keldani, Bulgar ve Gürcü toplumlarının katkılarıyla tefrişatı yapılan Azınlık Vakıfları Temsilci Ofisinin açılışı, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Ekümenik Patrik Bartholomeos'u temsilen Başepiskopos Germanos, Vakıflar Meclis Üyeleri, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürleri, Cemaatlerimizin Vakıf yöneticileri ve hukukçularının katılımıyla Key Plaza'da gerçekleşti.