Topkapı Surp Nikagos Ermeni Kilisesi Ve Mektebi Vakfı

Bir elyazmasına göre bu kilisenin 1630’da, aynı semtin Rum kesimindeki Ayia Nikola kilisesi yakınlarında varlığına rastlıyoruz.

Patrik Hovhannes Çamaşırcıyan zamanında Sultan III. Selim kilisedeki ayinlerin gerçekleşmesine engel olanların bu tutumlarından vazgeçmeleri için 1811 yılında bir ferman verir. Kayıtlara göre kilise inşasına 1813’te başlanmıştı. 1823’te ikinci kez inşa edilmiş olan Kilise, 1832’de ise üçüncü kez inşa edilir ve kutsanır. Harap durumdaki kilisenin yeniden inşaası için Patrik Isdepanos II. Ağavni 1831’de Sultan II. Mahmut’a başvurur.

Yeni kilise Vartan Kalfa Tıngıryan’ın mimarlığıyla inşa edilir. Dönemin halkı inşaat giderleri için hayırseverlikte bulunmak amacıyla bağış toplamaya çabalamış olsalar da elde edilen miktar masrafı karşılamaya yetersiz kalmıştı. Ahmet Paşa caminin imamı Hacı Kaim Efendi civar camilerden ve İslam dükkancılarından para toplayarak 8500 kuruş temin eder ve böylece inşaat tamamlanır. Daha sonra, 1894’teki büyük depremde hasar gören kilise tekrar yenilenir. Birinci dünya savaşı yıllarında askeri amaçla kullanılan kilise, 1927’de temelinden yenilerek Patrik Mesrob I. Naroyan eliyle açıldı. Kilise 1987’de tekrar yenilendi. Kilisenin son onarımı 2000 yılında gerçekleşerek Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan eliyle kutsanıp tekrar ibadete açıldı.

İletişim Bilgileri
Sulukule Cad. Posta Yolu Sok. No: 159, 34093 Topkapı
Tel.: (0212) 523-6582
Faks: (0212) 523-2124