Yenikapı Tetaos Patriğimeos Ermeni Kilisesi Vakfı

Bu kilise Ermenilerin ilk ruhani aydınlatıcıları olan Surp Tateos ve Surp Partoğomeos Havariler’in ismine atfedilmiştir. Kilise’nin temeli 1846’da Patrik Madteos II. Çuhacıyan tarafından atılmıştır. Kilise 1969’da Patrik Şınorhk’un döneminde, Tateos Ajderhanyan çifti ve bazı hayırseverlerin destekleriyle yenilendi.

İletişim Bilgileri
Alboyacılar Sok. No: 57, 34096 Yenikapı
Tel.: (0212) 530-0695