Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

Vakfın kuruluş yeri ve vakfa ait taşınmazlar Mardin ili Şar mahallesinde bulunmaktadırlar.

Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı, 6 Ekim 1937'de onaylanan vakıf senediyle kilise binası ve üç parça gayrimenkule sahip olduğu kayıt altına alınmıştır. Vakıf üç adet akara sahiptir. 2012 yılında yapılmış olan kilise binasının restorasyonu tamamıyla Keldani cemaati tarafından finanse edilmiştir.

Yönetim kurulu cemaat azlığından formalite olarak 8 kişiden oluşsa da sadece Başkan Adnan Sağlamoğlu faal olarak vakıfta hizmet vermektedir.