Samandağı Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, Hatay’ın anavatana katıldığı 1939 yılından, 1950 yılına kadar emaneten idare edilmiş olup, 1950 yılından sonra vakıf malları Rum Ortodoks cemaatine teslim edilmiştir.

Vakfa ait 9 adet taşınmazın, 2018 yılında isim tashihi yapılarak Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı adına tescili yapılmıştır. Faaliyette olan 3 adet kilise, cemaate hizmet eden 2 peder mevcuttur. Cemaat nüfusu yaklaşık 2400 kişidir.

Yönetim Kurulu

  • Dr. Dimyan Emekteş: Yönetim Kurulu Başkanı
  • Bedri Tekbaş: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • Cevdet Kırılmaz: Yönetim Kurulu Saymanı
  • Razık Biçer: Yönetim Kurulu Üyesi
  • Can Sürmeli: Yönetim Kurulu Üyesi
  • Corç Taş: Yönetim Kurulu Üyesi
  • Abdullah Hurioğlu: Yönetim Kurulu Üyesi