Antakya Rum Ortodoks Kilisesi VakfıAntakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi; Mısır Bilal -Al Şam hükümranlığı zamanında Mohammed Ali oğlu İbrahim Paşa’nın izni ile 1833 yılında inşa edildiğinde, Junayne (Bahçe) mevkiinde tahtadan yapılmış basit bir bina idi. Ahşaptan yapılan Kilise 1872 yılındaki büyük depremde yıkılmış ve yanmıştır. Yanmasının nedeni yere dökülen yağ kandillerinin ahşap mimariyi tutuşturmasıdır. Şimdiki Kilise ise, yanmış olan Kilisenin yerine yapılmış taş yontusu ustalığının Bizans mimari tarzının iyi bir örneğidir. Patrikhane merkezi olması dolayısıyla, Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Katedrali Doğu Ortodoks Kiliselerinin en ihtişamlı Kiliselerindendir. Bizans mimarisine uygun olarak inşa edilmiş olup Rus mühendislerin etkisi ve yardımı ile tekrar inşa edildiğinde Rus imar tarzını da biraz almıştır. Kilisenin yapımı 1900’lü yıllara doğru tamamlanmıştır. Kilisemizin dış kapısı Sultan Abdulhamid’in himayesinde Antakya Patriği Meletiyos Dumani tarafından 1900 yılında inşa ettirilmiştir. Aynı tarihte giriş kapısının etrafına Kiliseye gelir getirmesi açısından dükkanlar inşa edilmesine müsaade edilmiştir. Kilisenin çanı 1931 yılında bindirilmiş olup 1986 yılında onarım görmüştür. Katedralin kuzeyinde 1911 yılında Patrik IV. Gregorios zamanında yapılmış olan Ruhban Okulu şimdilerde karşılama salonu olarak kullanılmaktadır. Kilisede bulunan ikonalar ise Bizans, Rus ve Suriye menşeilidir. Eski taştan yapılmış Vaftiz Kuyusu vardır. Kuyunun suyu; Kilisenin altında bulunan Rahiplere ait mezarlığa dökülmektedir. Katedralin doğusunda Kilise Vakfımızın Merkezi bulunmaktadır. Bir hayır kurumu olarak adlandırılan Cemaat Vakfımız, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Kilise Vakfımızın kuruluş tarihi Hatay’ın Türkiye’ye ilhak tarihi olan 1939 yılı olarak kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Fadi Hurigil: Yönetim Kurulu Başkanı

Yorğaki Kayyuka: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hanni Kil: Yönetim Kurulu Sekreteri

İlyas Yıldız: Yönetim Kurulu Saymanı

Can Sautoğlu: Yönetim Kurulu Üyesi

Gabriyel Büyükgazel: Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Daşkıran: Yönetim Kurulu Üyesi