Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı Ve Kiliseleri Vakfı

1871 yılındaki Vakfiyede “Mardin Süryani Kadim Vakfı” olarak faaliyetlerine başlayan vakfımızın, 2008 yılında yürürlüğe giren 5737 Sayılı Vakıflar Yönetmeliğinden itibaren “Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı” olarak isim tashihi yapılmıştır. Mardin’de aktif olarak faaliyetlerine devam eden vakfımız, 2011 yılında yapılan son Vakıf Yönetim Kurulu seçiminde, aşağıda isimleri ve görevleri yazılı olan üyeleri ile birlikte hizmetlerine devam etmektedir.

Yönetim Kurulu

 • İliye Kırılmaz: Yönetim Kurulu Başkanı
 • Murat Özberk: Genel Sekreter
 • İhlal Bayruuğ: Muhasebeci
 • Zeki Paslanmaz: Asil Üye
 • Subhi Gül: Asil Üye
 • Yılmaz Hiçbezmez: Asil Üye
 • Şabo Çakmak: Yedek Üye
 • Özcan Kasar: Yedek Üye
 • Murat Turgut: Yedek Üye
 • Behçet Bayruğ: Yedek Üye
 • Yuhanın Akyüz: Yedek Üye