Mardin Süryani Katolik Kilisesi VakfıMardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı

Mardin’de Kurulu bulunan Mardin Süryani Katolik kilisesi vakfı, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid dönemine dayanmakta olan temele sahip olup Günümüzde halen faal olan bir cemaat vakfiyesidir. Resimde görülen Meryem Ana Katedrali ve istimlak edildikten sonra Günümüzde Mardin Müzesi olarak kullanılmakta eski Patrikhane görülmektedir. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Çöllü, 2. Başkan Rızkullah Bayece, Denetim Üyesi Ammanuel Özaltun, Muhasip Üye İbrahim Tokuç, Vakıf Genel Sekreteri: Ferit Özaltun’dur.