Midyat Süryani Protestan Kilisesi Vakfı

Süryani Protestan Beth-İl Kilisesi yaklaşık 120 yıl önce Süryani halkının imkânlarıyla inşa edildi. Midyat Süryani Protestan Kilisesi Vakfı, Osmanlı devleti döneminde kurulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 13. 06. 1935 tarihinde 2762 sayılı kanunla cemaat vakfı olarak kuruldu ve cemaat vakıfları listesine eklendi.

Yönetim Kurulu

  • Bülent Demircan: Başkan
  • Abdullah Yıldız : Başkan Yardımcısı
  • Can Yıldız: Veznedar