Midyat Süryani Deyrulumur Morgabriel Manastırı Vakfı

Mor Gabriel Manastırı 397’de (1621 yıl önce) Mor Samuel ve Mor Şemun tarafından kurulmuştur. En eskisi olmazsa da dünyanın en eski ve faal Hıristiyan manastırlarından biri olma özelliğine sahiptir. Mor Gabriel, manastırlarıyla ünlü Athos Dağı’nda kurulu herhangi bir manastırdan en az 400 yıl eskidir. Kuruluşu, Filistin’deki Mor Saba Manastırı’ndan yaklaşık 80 yıl, Sinai’daki Mort Katherine Manastırı’ndan da bir buçuk asır öncedir. Bu demektir ki, Mor Gabriel’de bugün, ilahi ve dualarıyla monastik yaşamı sürdüren rahip ve rahibeler, yaklaşık 15 asırdır devam eden bir geleneği yaşatmaktadırlar. Manastır, Süryani Ortodoks Kilisesi’nin liturjik dil ve geleneğinin odak noktalarından birini teşkil ettiği günden bu yana, Süryani Ortodoks Kilisesi açısından özel bir önem taşımaktadır.

Tarihsel süreçte Süryani Kilisesi’nde önemli bir yeri olan Mor Gabriel Manastırı, son yüzyıllık tarihinde de, hem Turabdin’deki Süryaniler, hem de son 40 yıldır diasporadaki Süryaniler için umut ışığı saçan bir meşale olmuştur.

Mor Gabriel Vakfı, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Padişah Abdülmecid Han’ın 1267 Hicri (Miladi 1851/1852) tarihli fermanı ile kurulmuş ve 13.06.1935 tarihli 2762 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca tüzel kişilik kazanarak, statüsü yeniden belirlenmiştir. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında “cemaat vakfı” olarak kabul edilmiş ve aynı yıl yapılan “Cemaat Vakıfları Listesi”ne alınmıştır. Manastır Vakfı, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş; dini, hayri, sosyal ve eğitim alanlarında cemaatine ve muhtaç kimselere günümüze kadar hizmet vermektedir.

Yönetim Kurulu          

  • Kuryakos Ergün: Başkan
  • İsa Doğdu: Başkan Yardımcısı
  • Şükrü Aktaş: Katip
  • Gabriel Gülten: Muhasip
  • Musa Açış: Asil Üye