Diyarbakır Süryani Kadim Meryemana Kilisesi VakfıDiyarbakır Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

Vakıf Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1873 yılında bir azınlık vakfı olarak kurulmuştur. Yapılan araştırmalar neticesinde 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra vakıflar kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlanarak, 1936 yılında yeni kurulmuş bir vakıf gibi yeniden ilan edilmiş olduğunun bilgisine ulaşılmıştır. Bu tarihten sonra 1960 yılına kadar her 4 yılda bir seçim yapılarak yönetim kurulu üyeliğine 12 kişi seçilmiştir.

1960 yıllarından sonra Diyarbakır’da yaşayan cemaat üyelerinin yurt dışına göçleri sonucunda yönetim kuruluna seçilecek 12 kişinin bulunması zorlaşmıştır. Bu gidişin sonunda 2009 yılında Diyarbakır’da seçim yapacak cemaat kalmadığı için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek, seçimin yapılabilmesi için cemaatin kalabalık olduğu İstanbul İlinin mücavir seçim bölgesi olarak kabul edilmesi istenmiş ve bu istek İstanbul’da yaşayan Diyarbakır doğumlu cemaat üyelerinin oy kullanması şartı ile kabul edilmiştir. Bunun üzerine 27 Mart 2009 tarihinde yapılan seçimle şu anda görev yapan kişiler vakıf yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Can Şakarer, Başkan Yardımcısı Murat Belbak, Genel Sekreter Sait Arslanlar, Muhasip Üye Zeki Kasapoğlu, Üye Aziz Bakırel’dir.

Vakfın yeterli geliri olmadığı için giderlerimiz yurt içinde ve yurt dışında yaşayan cemaat üyelerinin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Süryani Kadim Cemaaatine bir dönem Patriklik merkezi olarak hizmet görmüş olan tarihi kilisede halen her gün düzenli olarak dualar, her Pazar ve Bayram günlerinde de ayin yapılmaktadır.