İdil Süryani Kadim Kilisesi (Mardodo) Vakfı

Meryem Ana Kilisesi; yapımına MS.57 yılında başlanmıştır. Kilise Anadolu’da Hıristiyanlığın yayıldığı ilk yıllarda yapılmıştır. Hıristiyanlığın başlangıcında bölgeye gelen Mor Aday isimli bir havari burada Süryaniliği yaymış, bundan sonra da İdil’de bir takım kiliseler yapılmıştır.

Meryem Ana Kilisesi kesme taştan bazilika planında, üç nefli bir yapı olup üzeri çatı ile örtülmüştür. Kiliseden günümüze yalnızca pek az bir bölüm gelebilmiştir.

Yönetim Kurulu

  • Şemun Gösteriş: Başkan
  • Süleyman Karagöl: Başkan Yardımcısı
  • Yusuf Bilen: Asil Üye
  • Gülten Gösteriş: Asil Üye
  • Alyet Karagöl: Asil Üye